Manteniment Empreses

Manteniment Bàsic

Preu: 24,90€+IVA al mes

Inclou:

Atenció d'un tècnic en menys de 3 hores.
Resolució de la incidència en menys de 48 hores.
Transport a 0,60€/km.
Control Remot (2 hores mensuals)
Stock de material i recanvi en menys de 24 hores (subjecte a disponibilitat a proveïdor)
Descompte hora mà d'obra -> 20% -> 23,80€+IVA

Tarifes URGÈNCIA (sense manteniment)

Hora Mà d'Obra urgència: 89,75€+IVA
Hora Mà d'Obra 24 hores: 59,50€+IVA
Transport: 0,60€/Km

 

::. Remot 24h/48h
- 30 min: 29,75€+IVA
- 1 hora: 35€+IVA

Manteniment Premium

Preu: 49,90€+IVA al mes

Inclou:

Atenció d'un tècnic en menys de 1 hora.
Resolució de la incidència en menys de 24 hores.
Transport a 0,50€/km.
Control Remot (4 hores mensuals)
Stock de material i recanvi en menys de 24 hores (subjecte a disponibilitat a proveïdor)
Descompte hora mà d'obra -> 40% -> 17,85€+IVA

Tarifes Estàndard 2020

Hora Mà d'obra: 29,75€+IVA

Servei Remot: 18€+IVA