TALLER SUMA'T - Per a la prevenció de residus

Prevenció de residus RAEE (residus d'aparells elèctrics o electrònics):

La ràpida evolució de la tecnologia que vivim en els darrers dies té com a conseqüència una enorme generació de residus d'aparells electrònics, i les estimacions apunten a que en la actualitat aquests residus electrònics (RAEE) creixen a un ritme 3 vegades superior a la de la resta de residus urbans (RSU).

La millor opció mediambiental per als RAEE és, sempre que sigui possible, la reparació o reutilització dels aparells, evitant així que es converteixin en residus. Per això és requereix una logística que permeti conservar les característiques dels aparells mitjançant un adequat sistema de recollida, transport, classificació i emmagatzematge, per evitar deterioraments que impedeixin la seva reutilització.

logo basura-01

El reciclatge ha passat de ser una necessitat per a la conservació del medi ambient a un requisit per a la sostenibilitat de les nostres economies.

Tecnologies de reciclatge

La meta final del procés de gestió dels RAEE es convertir-los en nous recursos, recuperant els materials en els aparells elèctrics i electrònics per a que tornin a ser utilitzats en una nova cadena de valor. D'aquesta manera, la gestió de RAEE garantitza la reutilització de materials, a la vegada que minimitza l'impacto dels residus sobre el medi ambient i l'esgotament dels residus naturals del planeta.

L'obtenció d'aquests materials depèn de la capacitat de donar resposta a las necessitats específiques de tractament dels diferents tipus de residus, on s'apliquen diferents tipus de reciclatge adaptats a cada residu. Principalment, existeixen quatre mètodes utilitzats en el reciclatge.

Desmuntar i separar manualment els components de l'aparell.

Reciclatge mecànic, mitjançant l'extracció i triturat de materials.

Fundició, per a la recuperació de metalls.

Reciclatge químic, aplicable a metalls (or, plata, etc.) que contenen les plaques de circuits impresos.

desechos-electronicos-desechados

Com prevenim la producció de residus?

Optimització de software / firmware

Dins de l'optimització de terminals podem destacar diferents accions a efectuar:

1. Reinicia el telèfon / tablet
Amb aquest senzill acte, el vostre telèfon millora automàticament el seu rendiment, gràcies a l'actualització de processos. No apagar mai el telèfon és un altre factor que retalla la vida útil, ja que acaba emmagatzemant molta informació inútil i fa que existeixin moltes tasques en segon plànol. Per això recomanem reiniciar.

2. Tenir les aplicacions necessàries
Aquest és el primer consell real, i no per obvi, deixa de ser menys important. Tenir el mínim possible sempre ajuda a qualsevol smartphone / tablet per a la millora de la seva estabilitat i fer que funcioni més ràpid.

3. Pantalla d'inici organitzada
Com hem comentat anteriorment, si tenir menys aplicacions o arxius fa que el nostre telèfon vagi millor, tenir la pantalla d'inici organitzada i amb pocs widgets també farà que tot vagi millor. Aquests elements realitzen actualitzacions en un segon plànol i, per tant, consumeixen part dels recursos de la memòria RAM i del processador del vostre telèfon.

4. Mantenir el telèfon actualitzat (*)
En moltes ocasions ens oblidem de que mantenir el nostre telèfon actualitzat en un detall clau per a millorar la seva estabilitat i, sobre tot, la seva seguretat. Els fabricants van traient de forma periòdica aquests "updates" que realitzen millores en aquests camps per als telèfons del seu catàleg.

5. Eliminació fotos, vídeos i arxius
Prèviament copiats a un altre dispositiu, ordinador, disc dur o memòria externa, podem esborrar tots aquells arxius que ens ocupen espai al nostre dispositiu.

6. Millor al núvol (*)
Quan la memòria del dispositiu està plena el seu rendiment pot veure's afectat. Per això intentem optimitzar l'espai. Si volem tenir les nostres fotografies i vídeos segurs podem utilitzar el núvol. L'ideal és guardar aquest tipus d'informació al núvol i realitzar còpies de seguretat. A nivell d'usuari disposem de diferents opcions:
iCloud, Google Drive, Google Fotos, Dropbox, etc.

7. Reducció de notificacions
Dins d'ajustaments > Notificacions > Gestionar notificacions podreu revisar la llista d'aplicacions i treure les que no necessiteu.

8. Esborra la memòria caché de les aplicacions (*)
Aquesta acció és recomana per alliberar un espai que impedeix la velocitat de funcionament del dispositiu. És pot esborrar entrant a Ajustaments > Emmagatzematge, Dades caché i després clicant Acceptar al missatge que apareix.

9. Tenir cura de la bateria
La bateria és un dels elements que més condiciona la vida útil del dispositiu. Si no vigilem és fàcil que el rendiment d'un terminal caigui molt abans del previst. Els experts en telefonia recomanen evitar que el dispositiu estigui per sota del 20% de càrrega en cap moment.

10. WiFi públiques (consell)
Com a norma general, la gent té la percepció equivocada de que utilitzar una xarxa WiFi oberta no té cap tipus de perill per a la seguretat de les dades emmagatzemades en el dispositiu que està connectat, pel que no es prenen les mesures necessàries per a garantitzar la protecció de la informació.

Si no queda més remei, mai consultar informació sensible per evitar riscos.

Manteniment d'equips i els seus components

Dins de l'optimització d'ordinadors de sobretaula i portàtils:

1. Comprovació de les actualitzacions
És important la configuració de l'ordinador per a que descarregui i instal·li les actualitzacions de Windows de forma automàtica.

2. Revisió dels programes instal·lats
Tal i com hem comentat en tablets i smartphones, al llarg d'un o dos anys s'instal·len i es desinstal·len molts programes, alguns moltes vegades es queden al sistema operatiu i no els utilitzem. Per tant, un cop a l'any s'hauria de fer una revisió de software no utilitzat i mirar quin eliminar amb total seguretat.

3. Buidar la paperera
Un cop tinguem clar que no s'ha d'eliminar cap arxiu que puguem necessitar més endavant, podem realitzar aquesta tasca. Un forma òptima de fer-ho seria amb cicle mensual.

4. Desfragmentar disc dur mecànic
Quan noteu que el disc dur comença a funcionar més lent de l'habitual pot ser causa del procés de fragmentació. (quan esborrem arxius, fotos, vídeos...deixem un espai físic al disc buit). A partir de Windows 10, els sistema fa aquesta desfragmentació de forma automàtica, però en versions anteriors les ha de fer el propi usuari.

5. Canvi de disc dur (HDD sòlid)
Una molt bona opció per allargar la vida útil dels nostres ordinadors, sobretot en portàtils, és el canvi de disc dur mecànic a sòlid. Aquest farà que els nostres ordinadors tinguin molta més agilitat i velocitat.

6. Antivirus
Pot ser una de les parts més importants d'un bon funcionament de l'ordinador. Hi ha multitud de programes denominats maliciosos o malignes, que poden fer malbé el nostre disc dur (software espia, cucs, trojans, adware o suport publicitari, phishing, etc). Per això és molt important, tenir un antivirus que realitzi escanejos periòdics al vostre sistema. La majoria d'antivirus porten un tallafocs inclòs, que controlarà les entrades i sortides del teu ordinador per internet.

7. Neteja del PC
Tot i que sembli un absurd, els portàtils i sobretaula poden netejar-se amb certa freqüència amb l'objectiu d'evitar que s'acumuli brutícia a dins. Tot i les proteccions que porten els equips, la pols acaba entrant al hardware intern i suposa un perill per a la integritat de l'equip.

8. Ampliació de memòria RAM
La memòria ram forma part de l'agilitat dels processos del nostre ordinador. Per tant, ampliar-la ens ajudarà a que el nostre ordinador treballi de forma més còmoda.

9. Tipus de Bateries
Bateries de liti o Li-Ion
En l'actualitat les bateries de Li-ion s'han convertit en la tecnologia més utilitzada. Aquest tipus de bateries van aparèixer per a solucionar els problemes de les anteriors, cicles de càrrega limitats i molt inferiors.

Aquest tipus de bateria s'utilitza en l'actualitat als ordinadors, telèfons, tabletes, etc.

Avantatges:
Major emmagatzematge d'energia en menys espai.
Més lleugeres.
Velocitats de càrrega superiors.
Disminueixen els efectes nocius a la salut humana que genera el Cadmio.

Inconvenients:
Temperatures elevades als nostres equips.
Possibilitats d'inflamació.
Cicles de càrrega limitats.

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!